Lirik Hamdan ATT Berdosa

Hamdan ATT - Berdosa

yang tiada berdaya, yang tiada berdosamengapa kau siksa oooh benih cinta di dalam kandunganpengasih Ilahi, suratan …mengapa kau siksa oooh berdosasungguh kejam kau tega, di hatimu durjanakau bunuh darahmu dari Yang Kuasaberdosa kau berdosa, kau tak dapat ampunandi api neraka tempat kau di siksapikirkan sebelum terlambatbenih cinta di dalam kandunganyang tiada berdaya, yang tiada berdosamengapa kau siksa oooh berdosasungguh kejam kau tega, di hatimu durjanakau bunuh darahmu dari Yang Kuasaberdosa kau berdosa, kau tak dapat ampunandi api neraka tempat kau di siksapikirkankah sebelum terlambatbenih cinta di dalam kandunganpengasih Ilahi, suratan …mengapa kau siksa oooh berdosa

Komentar Lirik Hamdan ATT Berdosa